Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Ο Πλατωνικός Μύθος του Θεύθ (Φαίδρος 274c - 275b)Πλάτων - "Η Σχολή των Αθηνών", Ραφαήλ
Στο τελευταίο τμήμα του πλατωνικού Φαίδρου εξεταζεται η διαφορά μεταξύ γραπτού και προφορικού
λόγου. Σε αυτή την ανάρτηση δεν θα αναλύσω το μεγάλο αυτό ζήτημα. Απλώς θα περιοριστώ σε μερικές παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του μύθου που ο Σωκρατης διηγειται στον ωραίο